Referenties

Inflatables

Het Postcode Kanjerfeest vond plaats op het speelveld aan de Lohengrinlaan in Eindhoven. Ruim 6.500 mensen trotseerden de kou en genoten van het wijkfeest, met optredens van Nick & Simon, Thomas Berge en René Froger.

Amstock verzorgde voor dit kanjerfeest het vuurwerk en produceerde twee enorme inflatable postcodeloterij ballen.

Ook werd er voor gezorgd dat alle goede doelen van de Postcodeloterij te zien waren, door bevestiging van de bordjes achter het podium.

Nationale Postcode Loterij

   
Neem contact met ons op voor vrijblijvende informatie en advies

call us   email